Aankondiging: 17 september Eindconferentie Smartsediment

Het projectteam van Smartsediment organiseert samen met de Kenniscommunity Zuidwestelijke Delta op 17 september een online kennisdag. Doel is om actuele onderzoeksresultaten en inzichten rond het thema sediment met elkaar te delen en te bespreken. Het belooft een gevarieerd programma vol interactie te worden en duurt van 9.00 tot 13.00 uur. Meld je nu al aan!

Thema sediment

Rivierdelta’s zijn zeer rijke ecosystemen, maar staan wereldwijd onder druk. Ook onze Zuidwestelijke Delta. Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, zeespiegelstijging, het zijn slechts enkele actuele thema’s. Goed beheer van onze Deltawateren is alleen mogelijk met kennis over het functioneren van die wateren. Sediment is een belangrijk element in de ecosystemen van een delta en is daarom dit jaar het centrale thema van de Kennisdag Zuidwestelijke Delta.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar verplaatsing van sediment en hoe je op die manier de ecologische kwaliteit kan verbeteren, en naar de relatie tussen zeespiegelstijging en de sedimenthuishouding in de Zuidwestelijke Delta. Tijdens de Kennisdag delen en bespreken we de meest recente resultaten en inzichten.

Programma

Anita Pijpelink, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, verzorgt het welkomstwoord van de kennisdag. Vanuit het Abdijcomplex in Middelburg leidt host Gerrit Heijkoop de deelnemers door het online programma, dat bestaat uit drie blokken. In ieder blok geven experts presentaties, laten we beeldmateriaal zien en gaan de sprekers digitaal in gesprek met de deelnemers. Via de chatfunctie kunnen de kijkers live vragen stellen of input geven. Lees meer.

De volgende onderdelen komen aan bod:
– Blok 1: Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta
– Blok 2: Morfologie, ecosysteemkennis en kansen voor natuur in de Voordelta en kustzone
– Blok 3: Duurzaam (her)gebruik van sediment

Deel dit artikel