Beta-versie ESD-tool Smartsediment klaar

Het derde rapport van de opdracht voor de ontwikkeling van een ruimtelijk expliciet instrument (GIS) waarmee effecten van sedimentingrepen op ecosysteemdiensten doorgerekend kunnen worden, is opgeleverd.

Recreatie is een voorbeeld van ecosysteemdienst

Hierin wordt per dienst besproken welke de meest dominante effectketens zijn, met andere woorden: welke van de parameters en de processen die aan de basis liggen van de levering van een dienst kunnen door een sedimentingreep beïnvloed worden? Vervolgens wordt besproken hoe deze effectketens gekwantificeerd kunnen worden, en worden de rekenregels opgesteld die in GIS worden toegepast.

Beta-versie

In een volgende fase wordt het GIS-instrument toegepast op scenario’s en worden de rekenregels gevalideerd. De rekenregels die in dit rapport staan kunnen mogelijk nog verfijnd of aangepast worden in deze fase. Het instrument dat in dit rapport beschreven wordt dient dus als een beta-versie beschouwd te worden.

Voorwerk uit eerdere rapporten

In het eerste rapport (Boerema et al. 2018b) wordt beschreven welke de belangrijkste ecosysteemdiensten (ESD) zijn die in het Schelde-estuarium worden geleverd. Het tweede rapport omvat de conceptuele modellen voor het identificeren van impact-effectrelaties tussen sedimentingreep en ESD (Boerema et al. 2018a). Bekijk deze en andere publicaties van dit project.

Deel dit artikel