Dijktrajecten Westerschelde en Oosterschelde in trek bij ‘overtijende’ kustvogels

Zodra het hoog water wordt en de vloed bezit neemt van de zandplaten, zoeken honderden steltlopers een veilig heenkomen op zogenoemde ‘hoog water vluchtplaatsen’ (hvp’s). Soms zijn dat natuurgebieden achter de dijk, maar vaak zoeken vogels een ‘veilig’ heenkomen langs de buitendijkse onderhoudspaden om te overtijen. Om die reden zijn fietspaden langs de Wester- en Oosterschelde op sommige plekken gesloten.

Prachtig fietsen in Zeeland

Zeeland profileert zich graag als fietsprovincie. En dat is niet voor niks, want honderden kilometers fietspad door duingebied en langs de deltawateren maken het Zeeuwse landschap een prachtig decor voor een fietstocht. “Maar er zijn ook plekken waar vogels rust verdienen”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Nederland wordt steeds voller en broedplekken en voedselgebieden voor vogels staan steeds vaker onder druk. Vele zijn doelsoorten van het project Smartsediment, bijvoorbeeld rond de Roggenplaat”. Daarom zijn op verschillende trajecten fietspaden afgesloten.

Fotograaf: Chiel Jacobusse
Scholeksters en andere kustvogels op zandplaat (Foto: Chiel Jacobusse)

Weerstand

Het afsluiten van buitendijkse fietspaden roept nog altijd de nodige weerstand op bij bezoekers en omwonenden. “Vaak omdat er niet of nauwelijks over gecommuniceerd wordt”, vertelt boswachter Paul Begijn. “Fietsers stuiten plotseling op een afgesloten stuk dijk, waarbij onduidelijk is wat er aan de hand is”. Natuurmonumenten heeft samen met Nationaal Park Oosterschelde (NPO) het voortouw genomen om de communicatie naar de bezoeker op te pakken. Middels speelse informatiepanelen wordt het verhaal van de kwetsbare kustvogels en de reden van de afsluiting uitgelegd. De informatiepanelen worden betaald via een subsidie uit het bestedingenfonds van Nationaal Park Oosterschelde en Provincie Zeeland.

Wegrestaurant de Roggenplaat

Dit voorjaar is de Zuidkust van Schouwen-Duiveland aan de beurt, waar op zeven trajecten langs de Oosterschelde informatiepanelen worden geplaatst. De afgesloten trajecten langs de Zuidkust van Schouwen vormen een belangrijke hoogwater vluchtplaats voor vogels die voedsel zoeken op de Roggenplaat, de grootste en meest voedselrijke zandplaat in de Oosterschelde. Zodra het eb wordt en de eerste slikken en zandplaten weer droogvallen, spoeden de vogels zich weer naar het wad om hun buikje rond te eten. Ophogen van deze belangrijke plaat is cruciaal voor hen. “Daarom is het project Smartsediment zo belangrijk. Met het suppleren van de Roggenplaat kunnen kustvogels de komende 30 jaar de plaat blijven gebruiken!” aldus boswachter Begijn.

Deel dit artikel