Vraag en antwoord


Wat is zandhonger

Door de aanleg van de Oosterscheldekering eind jaren tachtig stroomt er minder water in en uit de Oosterschelde. Het getij is met 30 procent afgenomen en bovendien veel minder krachtig door de remmende werking van de kering. Met name tijdens stormen is het getij nog wel sterk genoeg om het zand van de zandplaten af te halen. Het is echter niet krachtig genoeg meer om het zand terug aan te zetten. Langzaam maar zeker verdwijnen de zandplaten onder de golven. De tijd dat de zandplaten droogvallen wordt steeds korter. Dit proces noemen we zandhonger. Doordat de zandplaten steeds korter droogvallen, kunnen verschillende kustvogels niet meer bij hun voedsel en is er voor de zeehond steeds minder tijd om te rusten en zijn jongen te zogen.

Kan ik de projectlocaties bezoeken?

De meeste projectlocaties zijn vanaf enige afstand goed te zien. Dat geldt met name voor de locaties in België. De Suikerplaat in de Westerschelde is vanaf de zeedijk te observeren met een verrekijker. De zandsuppletie van de Roggenplaat is goed te zien vanaf de Plompe Toren aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland (locatie: Koudekerkseweg 12, Burgh-Haamstede). Tijdens de zandopspuiting worden er vaartochten georganiseerd vanuit de haven van Burghsluis naar de projectlocaties. Meer informatie volgt nog. Kijk hier voor de verschillende projectlocaties.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Door menselijke invloeden is de biodiversiteit sterk achteruitgegaan; wereldwijd rest nog maar twee derde van de oorspronkelijke situatie. Nederland en België behoren zelfs tot de slechtst scorende lidstaten van de Europese Unie als het om verlies van natuurlijk leefgebied gaat. De meest waardevolle stukken natuur met de hoogste biodiversiteit zijn terug te vinden in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta.

Wat is een ecosysteemdienst?

Biodiversiteit is meer dan alleen de diversiteit aan soorten. Het gaat om de diversiteit aan soorten die onderling in een samenhangend geheel – een ecosysteem – met elkaar en met hun omgeving verbonden zijn en zich voortplanten. Ecosystemen leveren onophoudelijk zaken en diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Het levert ons bijvoorbeeld concrete producten, zoals hout, drinkwater en schone lucht. In stadsparken en natuur vinden mensen rust en ontspanning. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor waterberging en is het goed voor de gezondheid van mensen. Verlies van biodiversiteit is dus meer dan alleen het verlies van (bedreigde) soorten.

Wat is sediment?

Sediment of afzetting is de benaming voor door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. In de Scheldedelta zien we voornamelijk sediment van zand en slib. Elk jaar verplaatsen eb en vloed miljoenen kubieke meters zand in de Schelde. En er wordt nog eens zo’n 9 miljoen kubieke meter zand en slib in de Westerschelde en 5 miljoen kubieke meter specie in de Beneden-Zeeschelde gebaggerd en gestort. Daarmee grijpen we heel direct en grootschalig in op de bodem van het Schelde-estuarium. Door slim om te gaan met het sediment, houden we het Schelde-estuarium op een duurzame manier in balans.