Habitatmapping: foerageren van overwinterende watervogels op de slikken van de Zeeschelde

Het Schelde‐estuarium is een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. De ruimtelijke en temporele patronen van de soorten zijn goed gekend en worden jaarlijks gerapporteerd in het kader van de lopende monitoring. Er is echter een beperkte kennis over welke habitatkarakteristieken bepalend zijn om een gebied geschikt te maken als foerageergebied. Dit verkennend onderzoek brengt het foerageergedrag van vogels in kaart in relatie tot een selectie van habitatkarakteristieken van slikplaten. Het onderzoek kadert in het project Habitatmapping dat tot doel heeft om ecologisch relevante ecotopen te definiëren.

Bekijk het rapport (bron Vlaamse overheid; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek – INBO).

Deel dit artikel