Fort Filip

Door ophoging van de rivierbodem bij Fort Filip ontstaat 20 hectare laag-dynamische getijdennatuur. Hierdoor wordt ongewenste erosie en aanzanding voorkomen en worden natuurgebieden en de biodiversiteit langdurig beschermd. We monitoren en analyseren de effecten op de rivierbodem en op de ecologie.

Deel dit artikel