Ketelputten

De Ketelputten worden in 2017 in gebruik genomen als nieuwe stortzone voor slibrijke baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. We monitoren en analyseren de effecten.

Deel dit artikel