Roggenplaat

Door een grote zandsuppletie op de Roggenplaat blijft deze zandplaat zo’n 30 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten en hun jongen te zogen. We monitoren en analyseren de effecten.

Deel dit artikel