Suikerplaat

In het ondiepe watergebied nabij de Suikerplaat wordt een terreinproef uitgevoerd. Door monitoring van deze terreinproef, doen we kennis op voor toekomstig onderhoud van de vaargeul.

Deel dit artikel