Nieuw rapport over identificatie van effectketens tussen ingrepen en ecosysteemdiensten

In het kader van Smartsediment zijn een aantal relevante ecosysteemdiensten geselecteerd die beïnvloed kunnen worden door sedimentbeheer. Voor deze geselecteerde ecosysteemdiensten moeten ingreep-effect relaties worden opgesteld. Dit rapport omvat de beschrijving van het conceptueel model dat tot doel heeft effectketens tussen ingrepen en ecosysteemdiensten te identificeren. Dit is een voorstudie die de basis vormt om in het vervolgrapport de ingreep-effectrelaties te kwantificeren en implementeren in de GIS-tool. Dit vormt een tussenstap die ervoor moet zorgen dat we vertrekken van de complexe realiteit van het functioneren van het estuarium en stap voor stap op een doordachte manier deze complexe relaties vereenvoudigen tot een werkbaar analysekader.

Effecten door sedimentbeheer op ecosysteemdiensten

De centrale vraag is om de effecten van sedimentbeheer op ecosysteemdiensten van het estuarium te berekenen en te presenteren in een ruimtelijk expliciete tool. Om deze vraag aan te pakken wordt deze opgedeeld in drie deelvragen. De 3de deelvraag vormt het hoofdonderwerp van dit rapport, maar om dit te beantwoorden zijn ook deelvragen 1 en 2 relevant en deze zullen dus ook mee behandeld worden (in functie van het beantwoorden van deelvraag 3):

1. hoe en in welke mate het functioneren van het estuarium rechtstreeks beïnvloed wordt door sedimentbeheer,

2. hoe en in welke mate het gehele functioneren van het estuarium hierdoor verder onrechtstreeks beïnvloed wordt, en

3. welke ecosysteemdiensten veranderen (en in welke mate) als gevolg van rechtstreekse en onrechtstreekse wijzigingen in het functioneren van het estuarium?

Meer lezen

Het rapport is te vinden op de pagina Publicaties onder de datum 5 juli.

Deel dit artikel