Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Door rustige ondiepe watergebieden aan te leggen met sediment uit de vaargeul kunnen we de natuur een handje helpen. Uit de evaluatie van de huidige praktijk en de uitvoering van terreinproeven halen we nieuwe kennis om de sedimentstrategie te optimaliseren. Daarnaast willen we meer inzicht krijgen in de wijze waarop we de levering van ecosysteemdiensten kunnen bevorderen met slim sedimentbeheer.

Deel dit artikel