NIOZ

Delta’s en estuaria zoals de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta zijn complexe ecosystemen. De uitdagingen om deze ecosystemen duurzaam en veilig te maken zijn groot. Hiervoor is kennis en innovatie noodzakelijk. Het NIOZ – Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – onderzoekt de Scheldedelta in al zijn facetten en levert de noodzakelijke kennis over het functioneren van deze ecosystemen. Dit vormt de basis voor ecologisch herstel en een duurzaam economisch gebruik van deze systemen.

Deel dit artikel