Provincie Zeeland

Voor Provincie Zeeland is natuurherstel van de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta heel belangrijk. Daarom willen we graag oplossingen vinden voor de erosie van getijdenplaten en het verdwijnen van rustige ondiep-watergebieden in de Westerschelde en de Boven- en Beneden-Zeeschelde. Door samen met andere Nederlandse en Vlaamse partijen de effecten van innovatief sedimentbeheer te bestuderen, leren we hoe we het duurzaam beheer van natuur, veiligheid en economie in de Scheldedelta kunnen verbeteren.

Deel dit artikel