Vereniging Natuurmonumenten

Natuurmonumenten wil samen met partners binnen Smartsediment investeren in de Scheldedelta. De natuur staat onder druk: rijke intergetijdengebieden verdwijnen, er is steeds minder ruimte voor de vele trekvogels, en trekroutes van vissen worden minder toegankelijk. Slimme investeringen en maatregelen moeten zorgen voor meer evenwicht tussen en dus ruimte voor natuur, economie en veiligheid. De projecten binnen Smartsediment zorgen voor direct herstel van het ecosysteem en dragen – middels de kennis die we opdoen – bij aan toekomstig natuurherstel.

Deel dit artikel