De Vlaamse Waterweg NV

Op drie locaties in de Boven-Zeeschelde zoeken we aan de hand van pilotprojecten uit of we het sedimentbeheer kunnen optimaliseren. Bovendien werken we ter hoogte van Fort Filip in de Beneden-Zeeschelde aan de ophoging van 20 hectare laag-dynamische getijdennatuur. We monitoren en analyseren de effecten van deze projecten op de rivierbodem en de ecologie.

Deel dit artikel