Product Smartsediment: Nota selectie ecosysteemdiensten

De nota over de selectie van relevante ecosysteemdiensten in relatie tot sedimentbeheer in de Scheldedelta (om op te nemen in de ecosysteemdienstentool) is gereed: Rapport selectie ecosysteemdiensten. Het doel van Smartsediment is om door innovatief sedimentbeheer de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in de grensoverschrijdende Scheldedelta te beschermen en te optimaliseren. Dit omvat onder meer:

(1) het inzichtelijk maken van de relatie tussen sedimentbeheer en ecosysteemdiensten en

(2) het evalueren van de effecten van sedimentstrategieën op ecosysteemdiensten.

Tool in ontwikkeling

Deze innovatie laat toe om toekomstige sedimentbeheerstrategieën ook te richten op het bevorderen of optimaliseren van ecosysteemdiensten. Voor de praktische uitwerking worden twee stappen doorlopen:

(1) opstellen van een generiek conceptueel model en

(2) ontwikkelen van een ruimtelijke tool die de effecten van sedimentbeheer koppelt aan de levering van ecosysteemdiensten in de Scheldedelta.

Vervolgens worden met behulp van de ruimtelijke tool effecten van huidige en toekomstige sedimentbeheerstrategieën (scenario-analyse) op levering van ecosysteemdiensten geëvalueerd. De tool die in het kader van deze opdracht wordt ontwikkeld moet beschouwd worden als een prototype, die in eventueel vervolgprojecten en met verdere toekomstige kennisontwikkelingen nog verder ontwikkeld kan worden.

 

 

Deel dit artikel