Gaan de ingrepen niet ten koste van de nationale veiligheid?

De veiligheid heeft juist baat bij deze ingrepen. Zo hebben de zandplaten in de Oosterschelde een golfremmende werking op het dijkenstelsel van de Oosterschelde. Zonder de zandplaten zou de zee vrij spel hebben op de buitenste dijken, waardoor er veel meer onderhoud (dijkversterking) nodig is. Voor de zandsuppletie Roggenplaat geldt dit specifiek voor de dijken van de Zuidkust van Schouwen.

Deel dit artikel