Hoe denkt de schelpdierensector over de zandsuppletie in de Oosterschelde?

De schelpdierensector is gebaat bij een gezonde Oosterschelde. Hun grootste zorg is dat er tijdens de suppleties zand lekt naar hun percelen, waardoor er zand in de schelpdieren terecht zou kunnen komen. We doen er dan ook alles aan om de omliggende schelpdierpercelen zo min mogelijk last te laten ondervinden van de suppleties. Om de overlast tot een minimum te beperken, is er bijvoorbeeld voor gekozen om de suppleties op specifieke locaties en bij bepaald tij uit te voeren, waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen wordt.

Deel dit artikel