Kunnen die vogels niet gewoon ergens anders heen?

De hoeveelheid voedsel die de trekvogels nodig hebben om aan te sterken voor hun lange tocht van het noorden naar het zuiden en vice versa, is vooral te vinden op de voedselrijke slikken en zandplaten in de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta. Hoogwatervluchtplaatsen op andere gebieden, zoals Plan Tureluur tussen Zierikzee en Westenschouwen, worden wel door kustvogels gebruikt om te rusten en te broeden, maar bieden niet voldoende voedsel voor alle trekvogels. En omdat de Scheldedelta niet de enige voedselrijke plek is die onder druk staat, is er voor hen ook geen plek in andere gebieden in Nederland en België.

Deel dit artikel