Waar komt het zand voor de suppleties vandaan?

Het zand voor de Roggenplaatsuppletie komt rechtstreeks uit de geulen van de Oosterschelde. Deze geulen verzanden langzaam door de afbrokkeling van de platen. Hierdoor worden de geulen te ondiep, terwijl de platen niet hoog genoeg zijn.  Het zand en het slib voor de aanpak van Fort Filip komt uit de Westerschelde, en het sediment voor de aanleg van de ondiepwatergebieden in de Zeeschelde komt uit de Zeeschelde.

Deel dit artikel