Waarom was er voor 1953 geen zandhongerprobleem?

Vóór de Watersnoodramp in 1953 was de delta een dynamisch intergetijdengebied en waren er geen afgesloten zeearmen. Tegenwoordig heeft hier alleen de Westerschelde nog een open verbinding met de zee. In andere gebieden, waar het getij en de dynamiek wel vrij spel hebben, brokkelen zandplaten ook af, maar worden weer aangevuld met vers zand. Dat laatste gebeurt minder in de Oosterschelde, vandaar  de zandhonger hier.

Deel dit artikel