Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit omvat de totale verscheidenheid van alle levende planten en dieren op aarde. Door menselijke invloeden is de biodiversiteit sterk achteruitgegaan; wereldwijd is een derde van alle soorten al uitgestorven. Nederland en België behoren zelfs tot de slechtst scorende lidstaten van de Europese Unie als het om verlies van natuurlijk leefgebied gaat. De meest waardevolle stukken natuur met de hoogste biodiversiteit zijn terug te vinden in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta. Juist daarom is het zo belangrijk om deze gebieden extra te behouden en beschermen.

Deel dit artikel