Wat betekenen de zandsuppleties voor de duiksport; heeft dit nadelige gevolgen voor het zicht onder water?

Interessante duikplekken bevinden zich veelal rond havenhoofden, bruggen en plekken waar het talud afloopt in zee. Rond de Roggenplaat zelf wordt nauwelijks of niet gedoken.  En dus zullen duikers  dan ook nauwelijks zichtvermindering hebben door de zandsuppletie.

Deel dit artikel