Wat betekent Smartsediment voor de recreatiesector?

Jaarlijks komen er duizenden mensen naar dit gebied om te genieten van het landschap. Door de suppleties, actief sedimentbeheer en het project Smartsediment, blijft het kenmerkende landschap van slikken, schorren en zandplaten behouden. Dat is goed nieuws voor de recreanten in de Vlaams-Nederlandse Scheldedelta. Want zonder het kenmerkende intergetijdengebied, zou het er een stuk saaier uitzien en zouden er veel minder vogels en zeehonden te zien zijn.

Deel dit artikel