Wat is sediment?

Sediment of afzetting is de benaming voor door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimenten zijn grind, klei, zand, silt en lutum. In de Scheldedelta zien we voornamelijk sediment van zand en slib. Elk jaar verplaatsen eb en vloed miljoenen kubieke meters zand in de Schelde. En er wordt nog eens zo’n 9 miljoen kubieke meter zand en slib in de Westerschelde en 5 miljoen kubieke meter specie in de Beneden-Zeeschelde gebaggerd en gestort. Daarmee grijpen we heel direct en grootschalig in op de bodem van het Schelde-estuarium. Door slim om te gaan met het sediment, houden we het Schelde-estuarium namelijk op een duurzame manier in balans. Het belangrijkste doel van Smartsediment.

Deel dit artikel