Welke vogels komen we tegen op de zandplaten?

Rond de Oosterschelde komen onder andere tureluurs, kluten, bontbekplevieren, zilverplevieren, wulpen, scholeksters, rosse grutto’s en bonte strandlopers voor. Daarnaast kun je er ook de lepelaar, kleine en grote zilverreiger en verschillende soorten sterns zien. Op de zandplaten in de Westerschelde zie je onder meer wulpen, scholeksters, bergeenden en kanoeten. Op de hoger gelegen platen (Hooge Platen in monding Westerschelde) broeden onder andere dwergsterns, grote sterns en visdiefjes.

Deel dit artikel