Scheldebocht Uitbergen proeflocatie voor bestrijden van aanzanding

Vlaanderen 22 SEPTEMBER 2016 – Vandaag moet er heel wat gebaggerd worden om de vaargeul van de Boven-Zeeschelde op diepte te houden. In die mate dat regelmatig de vraag rijst of er niet ook andere, natuurlijkere methodes bestaan om de aanzanding van de vaargeul tegen te gaan? De komende weken test Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV alvast een alternatief met wilgenmatten in de Scheldebocht in Uitbergen. Een eerste van drie proefprojecten. Zij kan hiervoor rekenen op Europese steun.

Om de vaargeul van de Boven-Zeeschelde voldoende diep te houden voor binnenvaartschepen moet vandaag regelmatig gebaggerd worden. Aan dergelijke onderhoudsbaggerwerken hangt een aanzienlijk prijskaartje vast. Kan de aanzanding van de vaargeul niet worden tegengaan, waardoor er minder onderhoudsbaggerwerken nodig zijn? Dat onderzoekt waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV de komende weken in een proefproject in de Scheldebocht in Uitbergen (Berlare).

Tot 7 oktober worden in de Scheldebocht in Uitbergen een duurzame bodembescherming aangebracht. 21 matten van gevlochten wilgentakken – met een grootte van circa 20 op 30 meter – worden ter hoogte van overstromingsgebied Paardeweide de Schelde ingetrokken en naar de Scheldebocht ter hoogte van overstromingsgebied Bergenmeersen (Wichelen) gevaren. Daar worden ze met behulp van stenen op de rivierbodem geplaatst.

“We testen of de wilgenmatten aanzanding van de binnenbocht en erosie van de buitenbocht kunnen tegengaan en hopen zo de vaargeul op een duurzame manier vrij te kunnen houden voor binnenvaartschepen”, zegt Michaël De Beukelaer-Dossche, projectleider bij Waterwegen en Zeekanaal NV. “Willen we meer transport over het water laten verlopen in plaats van over de weg, dan is dit van groot belang.”

“Wanneer de wilgenmatten op hun plaats liggen, starten we met monitoren. Als het proefproject succesvol is, kan dit procedé toegepast worden in andere bochten van de Schelde waar we gelijkaardige problemen met aanzanding vaststellen. Onze verwachtingen zijn hooggespannen, want de winst zal tweeledig zijn: een natuurlijke manier van onderhouden van de waterweg én een aanzienlijke besparing op onze onderhoudskosten.”

Voor de volledige duur van de werken (tot eind oktober) zal de Scheldedijk langs overstromingsgebied Paardeweide afgesloten zijn voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de omleiding volgen: over de ringdijk, via museum het Riekend Rustpunt (aan het Sluis in Berlare) naar Nieuwdonk.

De proefprojecten kaderen binnen het duurzaam beheerplan voor de Boven-Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV. De waterwegbeheerder kan voor de financiering van de proefprojecten rekenen op steun van de Europese Unie. De proefprojecten en de monitoring maken ook deel uit van Interreg-project Smartsediment; een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband tussen Waterwegen en Zeekanaal NV, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Afdeling Maritieme Toegang, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie Natuurmonumenten. “Zo kunnen we de opgedane kennis delen tot buiten de landsgrenzen”, zegt Michaël De Beukelaer-Dossche.

Dit proefproject is het eerste in een rij van drie. Op twee andere locaties zullen binnenkort ook andere technieken om aanzanding tegen te gaan worden getest.

Deel dit artikel