Projectbeschrijving Smartsediment | Interreg VA Vlaanderen-Nederland

De delta van de Schelde kent een economisch sterke ontwikkeling met onder andere Antwerpen als wereldhaven. Het Schelde-estuarium en de Oosterschelde zijn beschermd als Natura2000 gebied en vormen samen een uniek natuurgebied voor de grensregio. Deze verschillende ‘zeearmen’ kunnen niet los van elkaar gezien worden en ze leveren een waaier aan waardevolle ecosystemen en biodiversiteit. Helaas staan beide de laatste jaren sterk onder druk.

‘Smartsediment’ streeft naar het opnieuw in evenwicht brengen van de biodiversiteit, de bodem en de ecosysteemdiensten in de delta door slim om te gaan met het beschikbare sediment en de waterbodem. Provincie Zeeland onderzoekt onder andere samen met de Vlaamse Overheid de effecten van baggeren, storten en verplaatsen van sediment op 15 locaties in de delta. De bodemecologie in de Beneden Zeeschelde en de Westerschelde wordt gemonitord met behulp van de Sediment Profile Imaging (SPI) techniek waarmee foto’s gemaakt worden van de bovenste 10 à 15 cm van de bodem. De grootste focus ligt op de Roggenplaat, een essentieel onderdeel van het intergetijdengebied in de monding van de Oosterschelde. De zandplaat wordt voor 200 hectare opgehoogd om verdere erosie tegen te gaan. Op die manier kunnen trekvogels én zeehonden blijvend gebruik maken van dit gebied om zich te voeden.

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 7.582.687,68 levert Interreg een bijdrage van € 3.791.343,84 (50%)