Waarom Smartsediment?

De Scheldedelta kent een rijk ecosysteem. Doordat rivieren er uitstromen in zee is het rijk aan overgangen: van zoet naar zout, van droog naar nat en van hoog naar laag. Elk met zijn eigen dieren en planten. In het stroomgebied van de Schelde wonen echter ook ruim tien miljoen mensen en het kent een sterke economische ontwikkeling. Lastig dus, om ruimte te geven aan alle belangen.


Ecologie Ecologie

Ecologie zonder grenzen

In de Scheldedelta spelen twee ecologische problemen: de zandhonger in de Oosterschelde en het verdwijnen van belangrijke ondiepe gebieden in de Zeeschelde en Westerschelde. Aanpak van deze problemen is cruciaal voor het behoud van het leefgebied van bedreigde deltasoorten.

LEES MEER

Veiligheid voor alles

In een delta is het belangrijk dat iedereen ‘droge voeten’ heeft; mensen moeten beschermd worden tegen overstromingen. Veiligheid is daarom een factor die in alle projecten meespeelt. De eerste stappen om natuur, veiligheid en binnenvaart te verzoenen, zijn gezet. De projecten van Smartsediment zetten deze ontwikkeling voort.

LEES MEER
Veiligheid Veiligheid

Kennisdeling Kennisdeling

Zonder kennis zijn we nergens

In het kader van het Interreg-project ontwikkelen Nederlandse en Vlaamse partners kennis over slim sedimentbeheer, zoals het suppleren van intergetijdengebieden, plaatrandstortingen, de ophoging van bodemligging en duurzame stortstrategieën. Samen zoeken we oplossingen, voeren we projecten uit, onderzoeken we resultaten en delen we kennis.

LEES MEER