Veiligheid voor alles

Bescherming tegen overstroming

Bij duurzaam beheer van de Scheldedelta spelen twee belangrijke functies van de rivier een rol: de bevaarbaarheid en de natuur. Tegelijkertijd moet de bescherming van de omgeving tegen overstromingen gegarandeerd worden. Gelukkig is men zich er tegenwoordig steeds meer van bewust dat natuur, veiligheid en economie vaak in één project bediend kunnen worden – de ‘building with nature’-gedachte. Door platen in de Oosterschelde op te hogen, krijgen vogels bijvoorbeeld weer de ruimte en tijd om voedsel te zoeken. De hogere platen en slikken hebben op hun beurt weer een golf-remmende werking op het achterland, waardoor er minder onderhoud nodig is aan dijken.

Politieke agenda

Maar er gebeurt meer: aantasting van de biodiversiteit in de Scheldedelta staat regionaal en nationaal op de politieke agenda. Zo hebben de Vlaamse en Nederlandse regeringen afgesproken dat optimale toegankelijkheid van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen samen moet gaan met een gezond ecosysteem en maximale waterveiligheid. De ecologische kwaliteit in de Scheldedelta moet voldoende draagkracht hebben om een goede toegangsfunctie en waterveiligheid te garanderen – nu én in de toekomst.

TERUG NAAR WAAROM