Start monitoring op Roggenplaat Oosterschelde

Vanaf februari start Wageningen Marine Research met een aantal (nul)metingen op en rond de Roggenplaat. Denk daarbij o.a. aan vogeltellingen, het meten van de bodemhoogte en perceelbemonstering bij enkele mosselkwekers rond de plaat. De gegevens van de monitoring zullen, net als bij voorgaande suppleties, voor belanghebbenden beschikbaar komen.

Uitgebreid monitoringsprogramma

De zandsuppletie op de Roggenplaat is een groot uitvoeringsproject waarbij Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten vanaf het begin afstemming hebben gezocht met belanghebbenden. Monitoring is daar belangrijk bij. Om eventuele effecten van de zandsuppletie te kunnen meten, is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld waarbij voor, tijdens en na de werkzaamheden onderzoeken op en rond de Roggenplaat plaats vinden. Rijkswaterstaat werkt daarbij samen met onderzoekers van Wageningen Marine Research. 

 

Deel dit artikel