Syntheserapport Smartsediment gereed

Met de ondertitel ‘Sediment: van restproduct tot waardevolle bouwsteen voor natuurherstel’ leveren we deze maand ons Syntheserapport op. Hierin staan de highlights van onze resultaten van de afgelopen 4 jaar Smartsediment. Alle partners komen aan het woord en vertellen wat er gebeurd is en vooral wat er geleerd is als het gaat om slim sedimentbeheer.

Programmamanager Ruben Akkermans van Provincie Zeeland: ‘Het is een goed leesbaar en mooi geïllustreerd rapport geworden waarin je leest wat onze lessen voor toekomstig sedimentbeheer zijn.  En het mooiste is: sommige worden nu al toegepast in bijvoorbeeld de Natuurimpuls Oosterschelde dat volgend jaar in uitvoering gaat.’ Tjeerd Bouma van het NIOZ overhandigt tijdens ons online eindcongres op 17 september, samen met de kennisdag van Zuidwestelijke Delta, een eerste gedrukt rapport aan gedeputeerde Anita Pijpelink.

Deel dit artikel