Terugblik eindconferentie Smartsediment en Kennisdag Zuidwestelijke Delta: informatief en inspirerend

Donderdag 17 september was de tweede Kennisdag Zuidwestelijke Delta, gecombineerd met het eindcongres van het Interreg-project Smartsediment. Online deze keer, vanuit de historische Abdij in Middelburg. Gastheer Gerrit Heijkoop ontving de sprekers in de studio en de deelnemers online. Zij waardeerden de Kennisdag met maar liefst een 8,5! Ze vonden de bijeenkomst informatief, inspirerend en interessant.

Terugkijken? Bekijk de livestream!

Overhandiging Syntheserapport aan gedeputeerde Pijpelink

De ochtend startte met de overhandiging van het eindrapport van Smartsediment aan gedeputeerde van Provincie Zeeland Anita Pijpelink. ‘De Deltawateren zijn heel belangrijk voor Zeeland voor de ecologie en het economisch belang,’ benadrukte ze. ‘Het is zoeken naar de balans tussen de verschillende waarden en dat begint bij het samen delen van kennis, en dat is wat we vandaag doen.’ Ze wenste de ‘mooie mix van verschillende deelnemers” een leerzame dag toe. En memoreerde de bijzondere plek van de studio: middenin de rijke geschiedenis van de Voorhal en met daarnaast de Statenzaal: ‘Waar de besluiten voor de toekomst genomen worden.’

Bekijk de livestream van ons blok terug in onderstaande video:

Aftrap door professor Tjeerd Bouma

Na de overhandiging van het eindrapport trapte gastheer Gerrit samen met professor Tjeerd Bouma de bijeenkomst af. Tjeerd is onder andere gelieerd aan het NIOZ. Ze namen de deelnemers mee met de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar in het kader van Smartsediment in de Scheldedelta. De problematiek is in de verschillende delen van de Scheldedelta anders, maar overal vinden ingrepen door sedimentbeheer plaats. Rode draad is dat alle betrokken partijen hebben gekeken hoe we slim om kunnen gaan met sediment/zand/bagger. Belangrijkste doel: het herstellen van biodiversiteit.

Smartsediment: innovatief sedimentbeheer in de Scheldedelta

Het eerste blok van de Kennisdag stond na de aftrap volledig in het teken van Smartsediment. Eric van Zanten van Rijkswaterstaat vertelde over de zandhonger in de Oosterschelde en de noodzaak van suppleties van zandplaten. Aan bod kwamen de proeven met bodemdieren tijdens de suppletie op de Roggenplaat en de uitdagende werkomgeving in een getijdengebied zoals de Oosterschelde. De zandsuppletie zorgt ervoor dat de grootste zandplaat in de Oosterschelde weer 20 tot 30 jaar z’n functie kan vervullen als wegrestaurant voor tienduizenden, veelal, trekkende vogels.

In de Wester- en Zeeschelde is er juist te veel dynamiek in het systeem. Vanuit Vlaanderen belde Frederik Roose, projectcoördinator Onderzoek en Monitoring van de Vlaamse overheid. Hij deelde de inzichten van de uitgevoerde plaatrandstortingen in relatie tot baggerstrategieën in de Westerschelde. Michael de Beukelaer, projectingenieur bij de Vlaamse overheid, vertelde hoe de sanering van Fort Sint-Filips in de buurt van Antwerpen verloopt met de aanleg van een kribbe die hectares nieuwe, ondiepe deltanatuur beschermt.

De samenwerkende partijen zijn door het bij elkaar brengen van de uitvoeringsprojecten en alle onderzoeksresultaten tot een heldere conclusie gekomen. Die is dat vrijkomend sediment in de Scheldedelta door slim sedimentmanagement kan bijdragen aan verschillende ecosysteemdiensten, met als belangrijkste de natuur en biodiversiteit. De deelnemers kregen ook een uitleg over de ecosysteemdiensten-tool die is ontwikkeld. Dit instrument kan in toekomstige projecten ingezet worden bij het ontwerp van werkzaamheden om sediment ook voor andere ecosysteemdiensten in te zetten.

Ons eindcongres terugkijken? Check de livestream!

Deel dit artikel