Visdiefjes weg naar overwinteringsgebieden in Afrika

 De druktemakers van de delta, visdiefjes, zijn vertrokken naar Afrika voor hun overwintering. Samen met vele andere kustvogels maken ze een enorme reis om ’s winters in warme oorden te vertoeven. In het voorjaar komen ze dan weer massaal Zeeland binnen vallen om hier te broeden.

Icoonsoort Smartsediment
In het voorjaar en de zomer kun je bijna niet om ze heen, het ‘gekrijs’ is vaak tot in de weide omtrek te horen. Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten: ‘Langs de oevers van de Oosterschelde en Westerschelde zijn ze goed te observeren, de ondiepe kustzones lenen zich namelijk prima om op zoek te gaan naar vis. Niet voor niets is de visdief een doelsoort van ons project Smartsediment.’

Wegrestaurants nodig
Vanaf het einde van de zomer beginnen de eerste groepen aan hun lange reis naar Afrika. ‘Onze’ visdieven overwinteren langs de West Afrikaanse kust van Mauritanië tot Nigeria. Een tocht van zo’n 3.000 kilometer. Delta’s langs de route zijn voor hen onmisbare wegrestaurants om te rusten en bij te eten. Begijn: ‘In de winter zijn ze helaas niet te zien langs de dijken, maar in het voorjaar kunnen we weer volop genieten van het spektakel dat ze ieder jaar weer vormen langs de zeedijken.’

Deel dit artikel