Werken Fort Sint-Filips op schema

De werken om het zwaar vervuilde Fort Sint-Filips in de Antwerpse haven in te kapselen en te saneren zitten op schema. Intussen krijgt ook de ‘kribbe’ mooi vorm. Dat is een luwe zone, gevormd door een dam loodrecht op de Schelde. In de kribbe zal zich zeldzame getijdennatuur ontwikkelen. Binnenkort komen hier steltlopers en andere vogels hapjes wegpikken in het slib.

Aanleg dam

Op 17 februari startte een nieuwe fase in de grootschalige transformatie van het Scheldefort Sint-Filips, een vervuilde historische site ten noorden van Antwerpen. Met Europese steun hergebruikt De Vlaamse Waterweg nv baggersediment om een dam in de Schelde aan te leggen, waardoor een waardevol natuurgebied van 20 hectare zal ontstaan.

Grootschalige transformatie

De werken aan Fort Sint-Filips draaien op volle toeren. De Vlaamse Waterweg nv en het Havenbedrijf Antwerpen staan in voor een ingrijpende transformatie van de site. Het voormalige fort uit de 19de eeuw overleefde de tand des tijds niet. Tussen de jaren 1950 en 1970 werden de overblijfselen gebruikt als stortplaats voor chemisch afval: er werd naar schatting liefst 50 miljoen liter olie gedumpt en verbrand. Sinds oktober vorig jaar worden de vervuilde grond en de ruïne van het oude fort gesaneerd. Dat gebeurt door het fort in te kapselen met een waterdichte muur van beton die tot 30 meter diep onder de grond zit.

Lees meer over de werken aan Fort Sint-Filips

Deel dit artikel