Zandsuppletie Roggenplaat – Oosterschelde

Door de aanleg van de Oosterscheldekering eind jaren tachtig is de stroming van het water minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Daardoor wordt de voor de natuur zo belangrijke Roggenplaat steeds lager en kleiner. Om de vogels en zeehonden een handje te helpen, wordt er in de herfst van 2019 zand teruggebracht op de Roggenplaat.

Behoud Oosterscheldelandschap

Door de ophoging blijft de Roggenplaat ook zo’n 30 jaar in stand en kunnen vogels er terecht om voedsel te vinden en zeehonden om er te rusten en hun jongen te zogen. En blijft het typische Oosterscheldelandschap behouden. Het zand komt uit de Roompotgeul in de Oosterschelde en wordt daar weggezogen met een sleephopperzuiger.

Zorgvuldig proces

Het is geen gemakkelijk project op een plek met stroming, getij en wind. Ook is er rekening gehouden met allerlei factoren zoals de naastgelegen mosselpercelen, vogeltrek, ligplekken van zeehonden en de recreatiesector. De uitvoering wordt gedaan door Boskalis, zij starten 1 oktober 2019 en zijn tot en met januari 2020 aan het werk.

Brede samenwerking

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zetten zich al lange tijd in voor de suppletie van zandplaten die belangrijk zijn voor de natuur. Dit project is mede mogelijk gemaakt door allerlei overheden en natuurorganisaties, maar ook vele Zeeuwen hebben een steentje bijgedragen in de crowdfunding van 2013. Cruciaal is ook de bijdrage vanuit Smartsediment dat wordt gefinancierd binnen het Interreg IV programma Vlaanderen-Nederland.

Meer info?

Als u vragen heeft over deze werkzaamheden, een compliment of een klacht wilt indienen dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur. Of lees meer over de natuur op de Roggenplaat of nieuws over het project en de Oosterschelde.