Zware tijden voor de ‘bonte piet’

Voor Zeeuwen is het een vertrouwd beeld. Vaak met tientallen bij elkaar zitten ze gebroederlijk op een stuk schor, zandplaat of bermstrook. Maar waar je de scholekster ook tegenkomt, ieder gebied kent zo zijn eigen problemen voor de scholekster om te overleven. Zouden we helemaal niks doen om de scholekster te beschermen, dan zou de scholekster als broedvogel in 2020 zo goed als verdwenen zijn uit de delta.

Bedreigingen
In de buitendijkse gebieden spelen problemen als klimaatverandering en het aanleggen van robuuste zeeweringen steeds vaker een rol. Schorren worden kleiner en lopen steeds vaker onder door voorjaar- of zomerstormen waardoor nesten wegspoelen. Een nog groter probleem vormt het voedseltekort in de delta. Door de aanleg van de stormvloedkering treedt er zandhonger op in de Oosterschelde waardoor zandplaten korter droog staan.

Delta geliefd gebied
Met name in de wintermaanden zijn er in de Oosterschelde nog grotere aantallen scholeksters te vinden. Scholeksters, die in de lente en zomer vooral in het binnenland voorkomen, trekken in de winter naar de Waddenzee en de Zuidwestelijke delta. Bij laag water speuren ze de slikken en zandplaten af op zoek naar voedsel, voornamelijk kokkels.

Zandsuppletie Roggenplaat
Maar het ziet er somber uit voor de scholekster als er geen ingrijpende maatregelen genomen worden. Om het tij te keren valt te denken aan maatregelen als het realiseren van weidevogelkerngebieden. Buitendijks kunnen hoge kweldereilandjes worden gerealiseerd en in de Oosterschelde kan een flinke berg zand de Roggenplaat er weer bovenop helpen.

40 jaar oud
Voorlopig kunnen we gelukkig nog blijven genieten van deze prachtige ‘bonte piet’ – zoals de vogel ook wel wordt genoemd – want jongen die overleven kunnen wel 40 jaar worden! En dat is behoorlijk oud voor een vogel.

Geschreven door boswachter Paul Begijn voor de Wereldregio.

Deel dit artikel